Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
 
Op de toekomst!
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
 
Met trots presenteren wij u Welkom Thuis - de koers van Haag Wonen 2018+. Onze samenleving verandert doorlopend, en steeds sneller. Toenemende segregatie, de exponentiële ontwikkeling van technologische mogelijkheden en de opwarming van de aarde zijn slechts enkele voorbeelden. Dit vraagt om een duidelijke koers en visie.

Onze koers kwam tot stand na goed overleg met onze huurdersorganisaties, de gemeente en onze medewerkers. Geen statisch ondernemingsplan, maar een stip aan de horizon. Zo houden we koers én laveren we als dat nodig is. We blijven flexibel om te anticiperen op actuele ontwikkelingen. 

Waarde toevoegen

2018 is het eerste jaar van onze nieuwe koers. We leggen een solide basis om onze dienstverlening aan huurders verder te verbeteren. We beginnen dit jaar met de implementatie van een nieuw ERP. Dit moderne bedrijfsinformatiesysteem ondersteunt ons optimaal bij onze kernprocessen. Die kernprocessen nemen we ook onder de loep: voegt elke stap wel echt waarde toe voor onze huurder? En we werken aan een verdere organisatieontwikkeling, met klantgerichte en vaardige medewerkers die klaar zijn voor de toekomst. 

Verbeteren en verduurzamen

Uiteraard blijven we – in samenwerking met onze huurders en partners – volop aandacht besteden aan onze onderhoud- en verbeterprojecten. We verbeteren en verduurzamen dit jaar 700 woningen en starten de voorbereiding voor nog eens 1.000 woningen in 2019. We zoeken ook naar kansen voor uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, zodat meer woningzoekenden een thuis vinden bij Haag Wonen. Graag gaan we na de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met het nieuwe Haagse college en de gemeenteraad. Om te werken aan een ongedeelde stad, waarin het goed wonen is en iedere Hagenaar ertoe doet. 
 
Denkt u mee?

Het komende jaar is één ding zeker: wij blijven zorgen voor goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. We zien er naar uit om, samen met u, van 2018 een succesvol jaar te maken! Heeft u suggesties of ideeën? We nodigen u van harte uit voor een persoonlijk gesprek.


Met hartelijke groet,

Karin van Dreven                               Ria Koppen-Kreyne
Bestuursvoorzitter                              Financieel bestuurder
 
Thuis, voor een steuntje in de rug
Haag Wonen is al jaren een samenwerkingspartner voor ‘begeleid wonen’. Dat doen wij voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen of die door omstandigheden de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. In Den Haag verzorgen zorginstellingen de begeleiding.
Lees meer.
 
Raad en daad
Regelmatig praten onze huurders en wij met commissieleden Ruimte van de Haagse raad. Persoonlijke gesprekken om elkaars standpunten toe te lichten, raakvlakken te verkennen en kennis met elkaar te delen. En hier en daar een misverstand uit de wereld te helpen. Nuttig, verrassend en verhelderend. Lees meer.
 
Haag Wonen
Over de Haags Wonen
In de Haags Wonen bespreken we actuele onderwerpen, binnen de kaders van onze koers 2018+. Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving? We gaan graag met u in gesprek hoe we ons mooie Den Haag kunnen blijven verbeteren.
 
 
 
Facebook   Twitter