Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
 
Voorproefje Jaarverslag 2016
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
 
Betaalbaarheid. Beschikbaarheid. Kwaliteit.
Haag Wonen deed het goed in 2016. De tevredenheid van onze huurders steeg, het aantal huisuitzettingen door huurachterstand daalde wederom en het percentage leegstaande woningen was minder dan 1%.
 
Zorgen voor betaalbare woningen
Onze huurders zijn er duidelijk over: de betaalbaarheid van woningen staat voor hun voorop. In 2016 vroegen we gemiddeld 82% van de maximale huurprijs (de huur die we zouden kunnen vragen).

Bouwen aan goede woningen
Door goed financieel beleid kan Haag Wonen investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en in nieuwe woningen. Zo verbeterden we in 2016 bijvoorbeeld 145 woningen aan de Jan Luykenlaan. 

De komende 10 jaar verviervoudigt onze investeringsruimte. Na 2018 zullen we extra investeren in duurzaamheid, nieuwbouw, woningaanpassing en -verbetering. De plannen daarvoor zijn nu volop in de maak.
 
Het volledige jaarverslag 2016 van Haag Wonen kunt u in mei 2017 verwachten. Vandaag sturen wij u alvast een voorproefje.
Huurders en Haag Wonen in gesprek met raad
Haag Wonen betrekt huurders altijd bij haar werk. Of het nu gaat om de verbetering van hun woningen, of strategievorming, of overleg met andere samenwerkingspartners, zoals de gemeente. Lees verder.
 
Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen

In de emailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders van ons ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving?
 
 
 
Facebook   Twitter