Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
 
Voorproefje Jaarverslag 2017
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
 
Het jaar 2017 stond in het teken van vooruit kijken. Samen met bewoners en samenwerkingspartners werkten we aan een nieuwe koers voor 2018 en verder. We maakten een inhaalslag met ons onderhoud. En we boekten goede resultaten. Zo stond minder dan één procent van al onze woningen leeg. We losten extra af, zodat onze financiële gezondheid verder verbeterde. En waar we in 2013 nog 74 huisuitzettingen hadden door huurschuld, begeeft dit aantal zich de afgelopen jaren stabiel tussen de 30 en 40. In 2017 waren dit er 37.
Duurzame ambities
We verduurzamen onze woningen. In 2017 verbeterden we 800 woningen, bijvoorbeeld door ze te isoleren en mechanische ventilatie te installeren. Onze duurzaamheidsambities kregen ook een belangrijke plek in ons contact met aannemers, hoveniers en leveranciers. Dat heeft effect op onze manier van aanbesteden en samenwerken. We werken steeds meer volgens de principes van The Natural Step, een methode die ons helpt onze keuzes en beslissingen te verduurzamen.
 
Betaalbaar
Naast duurzamer werken en wonen, willen wij voldoende sociale huurwoningen met een huurprijs die onze bewoners kunnen betalen. We voeren daarom al jaren een gematigd huurbeleid: we vragen minder huur. Afgelopen jaar was dat gemiddeld 80% van de huurprijs die we maximaal mogen vragen. Wij zien het als een maatschappelijke investering om iedereen met een bescheiden inkomen een woning te kunnen bieden die bij hen past.
 
Wij hebben zin om te werken aan de toekomst!
 
Het jaarverslag volgt later dit jaar, hier vindt u alvast een voorproefje
 
 
Met hartelijke groet,
 
Karin van Dreven                                                         Ria Koppen- Kreyne
 
Bestuursvoorzitter                                                        Financieel bestuurder
 
 
Op de toekomst!
Met trots presenteren wij u Welkom Thuis - de koers van Haag Wonen 2018+. Onze samenleving verandert doorlopend, en steeds sneller. Toenemende segregatie, de exponentiële ontwikkeling van technologische mogelijkheden en de opwarming van de aarde zijn slechts enkele voorbeelden. Dit vraagt om een duidelijke koers en visie. Lees verder
 
Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen

In de Haags Wonen bespreken we actuele onderwerpen, binnen de kaders van onze koers 2018+. Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving? We gaan graag met u in gesprek hoe we ons mooie Den Haag kunnen blijven verbeteren.
 
 
 
Facebook   Twitter