Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
 
Gemiddelde score voor Haag Wonen in Aedes benchmark
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
 
Bedrijfslasten nog verder verbeterd; huurdersoordeel minder dan gemiddelde
Haag Wonen presteert gemiddeld vergeleken met andere corporaties die hebben meegedaan aan de Aedes benchmark. In het jaarlijkse onderzoek van de brancheorganisatie krijgt Haag Wonen een score A (bovengemiddeld) voor haar bedrijfslasten en een score C (onder het gemiddelde) voor het oordeel van huurders.

Huurdersoordeel: beter oordeel, gemiddeld lager
Haag Wonen krijgt van huurders een rapportcijfer 7,3. We zien een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (met name het oordeel op onderdeel Vertrokken huurders is verbeterd). Maar omdat het landelijk gemiddelde omhoog is gegaan, scoort Haag Wonen niet beter in de benchmark.

Het oordeel van onze huurders is natuurlijk het belangrijkst. In 2015 kregen we een gewogen score: B. Nu is die score C en onder het gemiddelde gezakt. Dat is teleurstellend; tegelijkertijd is het goed om te zien dat ons rapportcijfer nog steeds ruim voldoende is.

  Haag Wonen  Gemiddelde sector  Letter 
Prestatieveld Huurdersoordeel     C
Nieuwe huurders 7,3 7,5 C
Huurders met reparatieverzoek                              7,3 7,4 C
Vertrokken huurders 7,3 7,2 B
       

Bedrijfslasten

In 2015 scoorde Haag Wonen al bovengemiddeld op het onderdeel bedrijfslasten; in 2016 is dat zo gebleven. Onze netto bedrijfslasten zijn zelfs nog verder gedaald.

  Haag Wonen  Gemiddelde sector  Letter 
Prestatieveld Bedrijfslasten     A
Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten € 782 € 853 A
 
Maatregelen
Vorig jaar behoorde Haag Wonen nog tot de groep nét achter de koplopers in de benchmark. Dit jaar bevinden we ons in het middenveld. Daar nemen we geen genoegen mee; we willen uiteindelijk tot de koplopers behoren.

We gaan dan ook verder verbeteren. Allereerst door onze huurders beter op de hoogte te houden van stappen die we zetten bij de behandeling van hun aanvragen of klachten. Daarnaast stroomlijnen we in 2017 onze dienstverlening; daarover binnenkort meer.

Met hartelijke groet,
Haag Wonen

Karin van Dreven
Directeur-bestuurder
 
 
Het hoe en waarom van de Aedes benchmark

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes sinds 2014 samen met woningcorporaties en andere partijen aan de Aedes-benchmark.

Lees verder
 
Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen

In de emailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders van ons ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving?
 
 
 
Facebook   Twitter