Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
Voorproefje jaarverslag Haag Wonen 2015
 
 
Voorproefje jaarverslag Haag Wonen 2015

Als puur Haagse corporatie is Haag Wonen nauw betrokken bij haar huurders, hun woning en hun buurt. Onze keuzes staan in dienst van onze huurders. Zij hechten, net als wij, veel waarde aan goed onderhouden en betaalbare woningen. We geven alvast een voorproefje op ons jaarverslag over 2015. 

Klanttevredenheid
Tevreden huurders: dat is ons doel. De klanttevredenheid scoorde in 2015 een nette 7,2.

Voor de doelgroep
Onze woningen zijn voor de doelgroep: 96% van de vrijgekomen woningen verhuurden
we aan huishoudens met een inkomen tot € 34.911. Haag Wonen vindt betaalbaarheid essentieel. We zijn zuinig op de voorraad goedkope huurwoningen, met een huur lager dan € 403,06 per maand.

Aedes benchmark
In de landelijke Aedes benchmark – een onderzoek naar prestaties van woningcorporaties – scoorden we met een 7,3 net achter de landelijke koplopers: als beste corporatie van Den Haag als het gaat om dienstverlening en bedrijfslasten.

Huurachterstand
Huurachterstand? Accepteer hulp en behoud je huis. Deze aanpak werkt. Het aantal huisuitzettingen door betalingsachterstand daalde van 54 in 2014 naar 49 in 2015.

Leegstand
Nog geen één procent van onze woningen staat leeg: 0,94% (in 2014 was dat 0,82%). Het zegt dat er veel vraag blijft naar onze woningen én dat verhuur en beheer op rolletjes lopen.

Investeringen onderhoud en verbeteringen
In 2015 investeerden we circa € 35 miljoen in onderhoud en verbetering van onze
woningen. Daarmee gaf Haag Wonen voor het zevende jaar op rij meer dan € 30 miljoen uit aan onderhoud. We halen we steeds meer woonplezier uit elke euro: met slimme samenwerkingen, met innovaties en efficiëntie door routine.

Medewerkersonderzoek
Van onze medewerkers krijgen we het cijfer 7,7. Zo blijkt uit het medewerkersonderzoek van 2015. Een stijging ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012. Tevreden medewerkers zijn goud waard.
 
Kortom: we kijken voldaan terug op 2015. In 2016 starten we weer nieuwe onderhoudswerkzaamheden op veel plaatsen in Den Haag en werken we onder meer verder aan het verbeteren van online dienstverlening. Kan het beter? Altijd. We blijven vernieuwen. Scherp om ons heen kijken. En dat waarderen onze huurders. Zij staan altijd op #1.

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen

Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen

 

Huurders maken onze corporatie
Onze huurders zijn een grote bron van inspiratie. We werken niet alleen vóór hen. Wij werken het liefst slim samen mét onze huurders. Aan het einde van het jaar blikken we terug op 2015. Lees verder
 
Haag Wonen scoort weer goed op Aedes benchmark
Eind november is de Aedes benchmark gepresenteerd. De prestaties van woningcorporaties zijn verbeterd ten opzichte van 2014. Een goede ontwikkeling die we ook bij Haag Wonen zien. We krijgen een 7,3 voor onze dienstverlening. Lees verder
 
Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen

In de emailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders van ons ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving?
 
 
 
Facebook   Twitter