Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
Huurders maken onze corporatie
 
 

Onze huurders zijn een grote bron van inspiratie. We werken niet alleen vóór hen. Wij werken het liefst slim samen mét onze huurders. Aan het einde van het jaar blikken we terug op 2015.

Tevreden huurders
3.000 huurders geven hun woning gemiddeld een rapportcijfer 7,0. Wij hebben gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun woning en directe woonomgeving. De woonomgeving krijgt net als bij de vorige meting een 7,3. We blijven het iedere twee jaar vragen. En gaan aan de slag met de reacties.

Gezamenlijke prestatieafspraken
Onze Bewonersraad en Huurdersvereniging speelden een zeer actieve rol bij het opstellen van de Haagse prestatieafspraken 2015-2019 ‘Duurzaam sociaal’ met de gemeente en de Haagse woningcorporaties. We zijn trots op deze unieke rolverdeling. Samen hebben we beschreven wat we de komende vier jaar willen realiseren op het gebied van wonen in Den Haag. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn belangrijke doelstellingen voor onze huurders.

Nominatie Gulden Klinker
Ambassadeurs uit Mariahoeve ontvingen van wethouder Revis de nominatie voor de Gulden Klinker. Een prijs voor bewonersinitiatieven. Haag Wonen startte met een aantal bewoners met het maken van schilderijen voor in hun portiek. Dit heeft geleid tot een schitterend vliegwieleffect en groeide uit tot een actieve bewonersgroep die diverse buurtactiviteiten organiseert.

Samenwerking bij huurachterstand
Persoonlijke benadering bij het verminderen van betalingsachterstanden en het voorkomen van huisuitzettingen werkt. Haag Wonen probeert zo vroeg mogelijk contact te leggen met huurders die achter lopen met hun betalingen. Samen proberen we het aantal huisuitzettingen zo klein mogelijk te houden. Dit jaar hebben er 49 huisuitzettingen plaatsgevonden. 5 minder dan in 2014. In 2013 waren het er nog 74.

Vooruitblik
Ook in 2016 staan onze huurders op #1. Om zoveel mogelijk manieren gaan wij hen weer betrekken bij ons werk. Slim samenwerken loont.

Hele fijne feestdagen! 

Karin van Dreven
Directeur-bestuurder

Zie ook 
Haagse prestatieafspraken
 
Zie ook
Haag Wonen scoort weer goed op Aedes benchmark
 
 
Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen

In de emailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen actuele onderwerpen, binnen de kaders van ons ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van onze projecten? Hoe werken we samen met andere partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving?
 
 
 
Facebook   Twitter