Haags Wonen online lezen  |  afmelden
 
Haag Wonen
 
 
Haags Wonen
 
Haag Wonen scoort weer goed op Aedes benchmark
 
 

Nauwe samenwerking met huurders loont
Gisteren is de Aedes benchmark gepresenteerd. De prestaties van woningcorporaties zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Een goede ontwikkeling die we ook bij Haag Wonen zien. We krijgen een 7,3 voor onze dienstverlening. Een tiende hoger dan in 2014 (7,2). De netto bedrijfslasten van Haag Wonen zijn verder gedaald naar € 850 per verhuureenheid per jaar, waarmee we tot de koplopers behoren. Onze totale eindscore is een ‘AB’. Daarmee is Haag Wonen wederom de best scorende woningcorporatie in Den Haag. Landelijk zit Haag Wonen pal achter de koplopers.
Wij zijn blij met deze mooie resultaten. Onze gezonde ambitie is om tot de koplopers te behoren. Op dit moment zitten we net achter die koppositie. We zijn er dus nog niet helemaal. We leren graag van onze huurders en de landelijke koplopers waar het nog beter kan.

Huurders op #1
We zijn er voor mensen die ons echt nodig hebben. Onze huurders staan bij ons op nummer één. We werken niet alleen vóór onze huurders. Wij werken het liefst mét onze huurders. En we zien dat dit resultaat heeft.


Samen
Ruud Klein, namens de Huurdersvereniging, en Inez Stapper, namens de Bewonersraad, zeggen in een gezamenlijke reactie: “We zien dat Haag Wonen mede door een goed werkende participatie en samenwerking goed op koers ligt om als sociale verhuurder in de toekomst tot de koplopers te gaan behoren. Dit gaat niet vanzelf. Wij blijven scherp op de keuzes voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en het verbeteren van kwaliteit en klantprocessen. Met de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 hebben de huurdersorganisaties een actieve rol en een sterkere positie gekregen. Gezegd mag worden dat Haag Wonen de inbreng van de huurders en huurdersorganisaties al heel lang zeer serieus neemt."

Vruchten
We hebben te maken met diverse invloeden van buitenaf, zoals de verhuurderheffing en de nieuwe Woningwet. De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in onze routines en kernprocessen. Die staan als een huis. De basis van ons werk is op orde. Wij zijn er klaar voor om ons in 2016 te richten op verdere verbeteringen en een flexibeler Haag Wonen. Dat zal zijn vruchten afwerpen.


Heeft u een suggestie voor verdere verbetering van onze dienstverlening en bedrijfsvoering? Ik ga graag met u in gesprek.

Met hartelijke groet,
Haag Wonen

Karin van Dreven
Directeur-bestuurder


Meer weten over de resultaten?
Met de Aedes-benchmark kunnen corporaties individuele resultaten onderling vergelijken en van elkaar leren. Op die manier kunnen zij hun middelen zo goed mogelijk inzetten voor het huisvesten van mensen met lagere inkomens. Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH, USP en ABF. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark. Bent u benieuwd naar de volledige resultaten van Haag Wonen en de andere woningcorporaties? De benchmarkrapportage en de bijlage met scores per woningcorporatie zijn beschikbaar op de website van Aedes.
 Zie ook:
 Haag Wonen scoort goed op Aedes benchmark 2014
 
 Zie ook:
 Haag Wonen scoort ruim voldoende bij
 vierjaarlijkse evalutatie
 
Haag Wonen
Haags Wonen

In de Haags Wonen bespreken we als woningcorporatie Haag Wonen actuele onderwerpen. Hoe werken we samen met huurders en andere partijen? Wat is de status van onze projecten? En wat is ons standpunt ten aanzien van ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en regelgeving?
 
 
 
Facebook   Twitter